FORMES DE PAGAMENT

S’accepten les formes de pagament habituals, incloent

* El pagament amb targetes VISA es processa amb un SMS en el mòbil del titular de la targeta.

Per a garantir una forma de pagament segura, protegint les teves dades, et recomanem que els pagaments amb targeta de crèdit i de dèbit es realitzin, amb el sistema de tpv - terminal punt de venda - incorporat al vehicle.

TARIFES amb l’IVA 2014

TARIFES amb l’IVA 2014

Tarifa Interurbana (1)

  T-6 T-7
Dies d’aplicació Laborables  Laborables, dissabtes i festius
Horari d’aplicació 08:00 a 20:00 h  Laborables 20.00 a 08.00 hores
Dissabtes i festius 00.00 a 24.00
Preu mínim de percepció:
6,05 €
6,70 €
Preu/km:
0,68 €
0,75 €
Hora d’espera:
18,60 €
20,68 €
Per fracció cada 15 minuts:
4,65 €
5,17 €
 

Suplements

Aeroport entrada/sortida
3,10 €
Maletes > 55x35x35 cm
1,00 €

Maletes fins a 55x35x35 cm
Cadires de rodes, gossos pigall*, cotxes de nens

Gratuït
 
* Acompanyant persones invidents

Cost pactat

Entre els usuaris i el conductor, es poden pactar prèviament els preus del servei, d’una manera excepcional, sempre que l’acord es porti en el vehicle, mentre es presta el servei i que aquest no superi en cap cas el preu de tarifa vigent.

Els preus pactats prèviament i personalitzats, s’analitzen individualment, en funció del número de desplaçaments que preveu l’usuari habitualment, del temps d’espera, les franges horàries per les condicions del trànsit, el vehicle i d’altres paràmetres.

S’ha de tenir en compte, segons l’article 31 de la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI (3), que les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del servei i han d’assegurar un benefici empresarial raonable. (4)

(1) Tarifes Interurbanes. Fes una cerca del número 6274 i visita les pàgines 28 a la 31 del DOGC o descarrega’l.

(2) Preu Pactat. Consulta en el Capítol IV, el correlatiu tercer de l’apartat Tarifes en l’article 31 de la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAX I(3) i visita la pàgina 31 del DOGC   

(3) Llei del Taxi. Fes una cerca del número 3926 i consulta la pàgina 14219 i següents del DOGC. (hipervinculo http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc), o visualitza la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI.

(4) Cobertura del cost del servei. Consulta el Primer correlatiu de l’apartat Contractació del Servei segons l’article 31 de la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI.(3)

* Per ampliar aquesta informació, consulta la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI o visita http://www.gencat.cat/dogc